• call +48 71 312 92 80
 • query_builder Poniedziałek - Piątek : 09:00 do 16:00

Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży i serwisu pomocedydaktyczne.info

§ 1
Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – Jerzy Lewandowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LEWANDOWSKI JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "LEWANDOWSKI", Niedary 35, 55-106 Zawonia, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8980020842, REGON: 006333429.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną pomocedydaktyczne.info, za pośrednictwem którego Sprzedawca umożliwia składanie zamówień.
 3. Klient – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności artykuły i pomoce dydaktyczne.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.
 4. Sprzedawca może porozumiewać się z Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”, pocztę e-mail (biuro@pomocedydaktyczne.info), telefonicznie pod numerami 71 312 92 80 i 660 448 184 oraz osobiście i pisemnie listem na adres Sprzedawcy.
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 7. Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.
 8. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone na stronach Sklepu mają charakter poglądowy.
 9. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy.
 10. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień przyjętych do realizacji.
 12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 13. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie serwisu Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 3

Składanie zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:

1) za pośrednictwem strony internetowej Sklepu wypełniając stosowny formularz zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez przycisk „Dodaj do koszyka” lub „Kup teraz”, a następnie postępując zgodnie z dalszymi informacjami umieszczonymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia w przycisk: Zamawiam i płacę

2) listownie za pomocą pocztowego formularza Zamówienia dostępnego TUTAJ,

3) telefonicznie na numery przeznaczone do składania Zamówień, dostępne na stronie Sklepu,

4) pocztą elektroniczną (e-mail) na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu (w zakładce „Kontakt”).[ŁG1]

 1. Z określonych w § 3 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 form składania Zamówienia skorzystać mogą jedynie jednostki budżetowe w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych oraz samorządy. [K2]
 2. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu można składać przez całą dobę natomiast zamówienie składane telefonicznie tylko w godzinach od 9.30 do 17.00[ŁG3] . Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14.00, w soboty oraz w niedziele i święta, będą kompletowane kolejnego dnia roboczego.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje:

1) niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami umowy sprzedaży,

2) w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.[ŁG4]

 1. W przypadku Zamówienia złożonego mailem, telefonicznie lub listownie, Klient otrzymuje informację od Sprzedawcy o wszystkich istotnych warunkach Zamówienia.
 2. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Klienta do czasu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1) za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze osobistym Towaru,

2) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 41 1140 200400003502 3657 7918 (mBank) – Sprzedawca wysyła Towar na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy (na podstawie faktury proforma wysłanej do Klienta pocztą elektroniczną),

3) przelewem w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru i faktury – tylko w przypadku płatności dokonywanych przez jednostki budżetowe, w tym placówki oświatowe.

 1. W przypadku wyboru przedpłaty Klient powinien opłacić Zamówienie w terminie 7 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i Zamówienie jest anulowane.[ŁG5]
 2. Sprzedawca realizuje dostawę towarów w następujący sposób:

1) firmą kurierską,

2) odbiór osobisty przez Klienta w siedzibie Sklepu.

 1. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w formularzu Zamówienia). Ponadto informacja o kosztach została umieszczona na stronie głównej Sklepu w zakładce „Wysyłka”. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta.
 2. Koszty dostawy naliczane są w zależności od łącznej wartości Zamówienia i wynoszą:

1) w przypadku Zamówienia o wartości do kwoty 500 zł – 20 zł netto+VAT (24,60 zł brutto),

2) w przypadku Zamówienia o wartości powyżej 500 zł – 0,00 zł.

[ŁG6]
§ 4

Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie przy wypełnianiu formularza Zamówienia albo przy składaniu zamówienia mailem, telefonicznie lub listownie prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (w szczególności numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiającego weryfikację i potwierdzenie Zamówienia).
 2. W przypadku błędnego wypełnienia formularza Zamówienia albo niedostatecznego określenia danych w Zamówieniu mailem, telefonicznie lub listownie, Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli z Klientem nie będzie można się skontaktować, Zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych dni od dnia złożenia Zamówienia.
 3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem – może to nastąpić także po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.
 4. Czas dostawy Zamówienia jest uzależniony od dostępności Towaru w magazynie, wybranej formy płatności oraz sposobu dostawy i wynosi maksymalnie 14 (czternaście) dni roboczych[ŁG7] , z wyjątkiem Towarów na indywidualne Zamówienie – wówczas termin realizacji Zamówienia jest uzgadniany z Klientem indywidualnie. Przy płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
 5. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu dostawy Zamówienia, Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
 6. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak Towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Klienta sumę pieniężną za niezrealizowane Zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zakup innego, zamiennego Towaru.[ŁG8]
 7. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Klientowi nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 8. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Klient otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.
 9. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
 10. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.


§ 5

Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sklepu lub za pomocą poczty e-mail: biuro@pomocedydaktyczne.info.
 4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
 8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 9. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem. Z zamiarem polubownego rozwiązania sporu Konsument może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-069 Wrocław.
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.
 11. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 12. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
 13. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Klientowi, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.


§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Załącznik nr 2
do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
Jerzy Lewandowski

LEWANDOWSKI JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "LEWANDOWSKI"

adres: Niedary 35, 55-106 Zawonia
telefon: 71 312 92 80 i 660 448 184
e-mail: biuro@pomocedydaktyczne.info

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


– Data

…………………………………………………………………………………………

Ponadto podaję numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy oraz numer zamówienia/paragonu (nieobowiązkowe, ale znacznie przyspieszy zwrot)

………………………………………………………………………………………….


(*) Niepotrzebne skreślić.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku płatności za pobraniem, zwrot płatności następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami.

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

10. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


§ 7

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca – Jerzy Lewandowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LEWANDOWSKI JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "LEWANDOWSKI", Niedary 35, 55-106 Zawonia, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8980020842, REGON: 006333429, tel. 71 312 92 80 i 660 448 184, e-mail: biuro@pomocedydaktyczne.info.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz obsługi formularzy kontaktowych – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

5. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klienta lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.[ŁG9]

6. Klientowi lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: biuro@pomocedydaktyczne.info, numer telefonu: 71 312 92 80 i 660 448 184 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

7. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Klientów) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.


§ 8

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu pomocedydaktyczne.info (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 25 maja 2018 [ŁG10] r. Wcześniejsze wersje regulaminu są dostępne i będą każdorazowo przedstawiane Kupującemu na jego prośbę.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:

1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,

2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,

3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

Nasze produkty

Koszyk