• call +48 71 312 92 80
  • query_builder Poniedziałek - Piątek : 09:00 do 16:00

Didakta Język Niemiecki 1 - 4-6 SP, GM

499.00 PLN

  • Kod produktu: SIL008
Ilość :
remove add
Opis

Didakta ? Język niemiecki to multimedialny program edukacyjny służący do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia w zakresiegramatyki języka niemieckiego dla klas 5-6 szkoły podstawowej i klas 1-3 gimnazjum.

Zadania i ćwiczenia interaktywne podzielone są na następujące działy tematyczne:

  • Rzeczowniki i zaimki ? rozpoznawanie rodzaju, odmiana rzeczownika, odmiana z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym
  • Czasowniki ? czas teraźniejszy czasowników prostych, posiłkowych oraz modalnych, tryb rozkazujący, czasowniki rozdzielnie złożone
  • Przyimki i ich konstrukcja ? przyimki do określania czasu, przyimki wyrażające ruch lub stan spoczynku, inne przyimki
  • Liczebniki i czas ? formalne i nieformalne odczytywanie czasu, wypełnianie liczebników ze słuchu
  • Szyk zdania ? szyk wyrazów w zdaniu, wybór dobrej odpowiedzi, dyktando zdań pojedynczych
  • Słownictwo ? przeczenie kein x nicht, antonimy przymiotników, grupy słów,słówka

Program jest dostępny online, nie trzeba go instalować, ponieważ działa w dowolnej przeglądarce, jest także przeznaczony do wszystkich typów tablic interaktywnych.

Aplikacja umożliwia drukowanie ćwiczeń oraz testów, dzięki czemu istnieje możliwość rozwiązywania zadań poza komputerem.

W ustawieniach każdego typu zadań można wybrać dowolną liczbę przykładów w zakresie od 10 do 30.

Program jest łatwy w obsłudze i orientacja w programie nie stanowi problemu - także dla dzieci - dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu.

Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uzyskane przez uczniów wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj rozwiązywanego zadania, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi oraz ocena końcowa.

 

Uwaga!!! Zmiany dotyczące programów dostarczanych na nośnikach CD

Duże zmiany dotyczą programów dostarczanych szkołom na nośnikach CD. W odpowiedzi na liczne wnioski i sugestie szkół, wprowadzamy od nowego roku szkolnego 2016/2017 możliwość wyboru dla szkół pomiędzy sieciowym a pojedynczym sposobem instalacji naszych programów. W obydwu typach instalacji jest teraz ustalona taka sama liczba komputerów, na których można zrealizować instalację, a mianowicie maksymalnie 20 PC.

Instalacja sieciowa: wszystkie szkolne komputery są podłączone (kablowo lub przez WiFi) do szkolnej sieci, przechowywanie danych mają w jednym, wspólnym miejscu. Aktywację wystarczy przeprowadzić tylko raz, na jednym wybranym PC, wtedy automatycznie przebiegnie aktywacja na wszystkich pozostałych PC. Klucz aktywacyjny można wykorzystać jeden raz.

Instalacja pojedyncza (single): komputery nie są podłączone do wspólnej sieci szkolnej (lub tylko niektóre z nich). Instalowane programy muszą być zapisane na twardym dysku każdego komputera osobno, aktywację należy przeprowadzać kolejno na każdym komputerze (jest to czasochłonne).

Obydwa typy instalacji dotyczą zawsze nieograniczonej czasowo szkolnej licencji grupowej; licencja jest udzielona do wykorzystania w jednej szkolnej sieci/w jednym budynku szkolnym. (Uwaga: w przypadku instalacji typu single, system kontroluje aktywność użytkowników poza budynkiem szkoły. Jeśli programy będą w nieuprawniony sposób używane poza zakresem licencji, mogą zostać zablokowane ? por. Umowa licencyjna.)

W przypadku obydwu typów instalacji, uruchomienie programów następuje po użyciu klucza aktywacyjnego podczas pierwszego zastosowania aplikacji. Taki klucz aktywacyjny jest zawsze przygotowany dla konkretnego użytkownika końcowego. Załączamy go w wydrukowanej postaci do dostarczanych nośników CD.

Ważne! W uwagach do zamówienia proszę podać wybrany typ instalacji.

Nasze produkty

Koszyk