• call +48 71 312 92 80
  • query_builder Poniedziałek - Piątek : 09:00 do 16:00

Didakta Przyroda nieożywiona i ekologia GM

499.00 PLN

  • Kod produktu: SIL019
Ilość :
remove add
Opis

Ten multimedialny program edukacyjny jest przeznaczony do ćwiczenia i utrwalania wiedzy i umiejętności z zakresu przyrody nieożywionej oraz ekologii, dla klas 1-3 na poziomie gimnazjum.

Program Przyroda nieożywiona zawiera ćwiczenia interaktywne, umożliwiające pracę na cztery różne sposoby: są tu pytania testowe, przyporządkowywanie, określanie poprawności danego twierdzenia oraz zadania z ilustracjami. Dzieci sprawdzają swoją wiedzę na temat budowy i historii Ziemi, zewnętrznych i wewnętrznych procesów geologicznych, skał i minerałów, środowiska naturalnego itp.

Działy tematyczne:

  • Planeta Ziemia ? powstanie i budowa, podział dziejów Ziemi na ery
  • Minerały i skały ? minerały, skały
  • Procesy geologiczne - wewnętrzne procesy geologiczne, zewnętrzne procesy geologiczne
  • Ekologia ? ekologia i ochrona przyrody

Program jest dostępny online, nie trzeba go instalować, ponieważ działa w dowolnej przeglądarce, jest także przeznaczony do wszystkich typów tablic interaktywnych.

Aplikacja umożliwia drukowanie ćwiczeń oraz testów, dzięki czemu istnieje możliwość rozwiązywania zadań poza komputerem.

W ustawieniach każdego typu zadań można wybrać dowolną liczbę przykładów w zakresie od 5 do 20.

Program jest łatwy w obsłudze, dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu, orientacja w programie nie stwarza żadnych problemów.

Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uzyskane przez dzieci wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj rozwiązywanego zadania, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi oraz ocena końcowa.

 

Uwaga!!! Zmiany dotyczące programów dostarczanych na nośnikach CD

Duże zmiany dotyczą programów dostarczanych szkołom na nośnikach CD. W odpowiedzi na liczne wnioski i sugestie szkół, wprowadzamy od nowego roku szkolnego 2016/2017 możliwość wyboru dla szkół pomiędzy sieciowym a pojedynczym sposobem instalacji naszych programów. W obydwu typach instalacji jest teraz ustalona taka sama liczba komputerów, na których można zrealizować instalację, a mianowicie maksymalnie 20 PC.

Instalacja sieciowa: wszystkie szkolne komputery są podłączone (kablowo lub przez WiFi) do szkolnej sieci, przechowywanie danych mają w jednym, wspólnym miejscu. Aktywację wystarczy przeprowadzić tylko raz, na jednym wybranym PC, wtedy automatycznie przebiegnie aktywacja na wszystkich pozostałych PC. Klucz aktywacyjny można wykorzystać jeden raz.

Instalacja pojedyncza (single): komputery nie są podłączone do wspólnej sieci szkolnej (lub tylko niektóre z nich). Instalowane programy muszą być zapisane na twardym dysku każdego komputera osobno, aktywację należy przeprowadzać kolejno na każdym komputerze (jest to czasochłonne).

Obydwa typy instalacji dotyczą zawsze nieograniczonej czasowo szkolnej licencji grupowej; licencja jest udzielona do wykorzystania w jednej szkolnej sieci/w jednym budynku szkolnym. (Uwaga: w przypadku instalacji typu single, system kontroluje aktywność użytkowników poza budynkiem szkoły. Jeśli programy będą w nieuprawniony sposób używane poza zakresem licencji, mogą zostać zablokowane ? por. Umowa licencyjna.)

W przypadku obydwu typów instalacji, uruchomienie programów następuje po użyciu klucza aktywacyjnego podczas pierwszego zastosowania aplikacji. Taki klucz aktywacyjny jest zawsze przygotowany dla konkretnego użytkownika końcowego. Załączamy go w wydrukowanej postaci do dostarczanych nośników CD.

Ważne! W uwagach do zamówienia proszę podać wybrany typ instalacji.

Nasze produkty

Koszyk