• call +48 71 312 92 80
  • query_builder Poniedziałek - Piątek : 09:00 do 16:00

Ekologia > foliogramy

Ekologia cz. I

Ekologia cz. I

207.87 PLN
  EKOLOGIA cz. I ZESTAW FOLIOGRAMÓW Działy ekologii i ich przedmiot badań Schemat przepływu energii przez ekosystem Potencjał ekologiczny...... więcej informacji
Ekosystemy lasu i jego zagrożenia

Ekosystemy lasu i jego zagrożenia

343.17 PLN
EKOSYSTEMY LASU I JEGO ZAGROŻENIA ZESTAW FOLIOGRAMÓW Struktura lasu Ekosystem leśny Ekosystemy leśne Polski cz. I Ekosystemy leśne Polski cz. II...... więcej informacji
Ekosystemy mórz i oceanów

Ekosystemy mórz i oceanów

439.00 PLN
Lądy i morza kuli ziemskiej. Schemat piramidy biomasy -oceanu.  Łańcuch pokarmowy morza.  Schemat stref w morzu. Zależności pokarmowe...... więcej informacji
Ekosystemy pól i łąk

Ekosystemy pól i łąk

380.07 PLN
EKOSYSTEMY PÓŁ I ŁĄK ZESTAW FOLIOGRAMÓW Użytki rolne. Pola orne cz.I Pola orne cz.II Fitocenozy łąkowe. Piramida biomasy i piramida energii....... więcej informacji
Ekosystemy wód śródlądowych

Ekosystemy wód śródlądowych

343.17 PLN
EKOSYSTEMY WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH ZESTAW FOLIOGRAMÓW Przekrój przez strefę litoralu jeziornego.Biotop w stawie. Budowa raka. Żaba. Cykl rozwojowy...... więcej informacji
Problemy środowiska przyrodniczego

Problemy środowiska przyrodniczego

367.77 PLN
PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ZESTAW FOLIOGRAMÓW Zmiana krajobrazu wywołana działalnością ludzką Niekorzystne zmiany środowiska...... więcej informacji
Promieniowanie

Promieniowanie

281.67 PLN
Czaszka i uciekający człowiek na czerwonym tle mają skuteczniej ostrzegać przed promieniowaniem niż dotychczasowa czarna trójlistna koniczynka...... więcej informacji
Recykling

Recykling

220.17 PLN
RECYKLING ZESTAW FOLIOGRAMÓW Profil gleby. Gleba źródłem pożywienia i wody. Rośliny wskaźnikowe. Rozwój i postęp rolnictwa. Zwierzęta...... więcej informacji
Ukształtowanie powierzchni Ziemi

Ukształtowanie powierzchni Ziemi

318.57 PLN
UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI ZIEMI ZESTAW FOLIOGRAMÓW Budowa wulkanu. Główne rodzaje stożków wulkanicznych. Wietrzenie i erozja. Elementy brzegu...... więcej informacji
Woda ścieki odpady

Woda ścieki odpady

343.17 PLN
WODA ŚCIEKI ODPADY ZESTAW FOLIOGRAMÓW Postacie wody w ziemi. Schemat krążenia wody w przyrodzie. Rzeki. Przykłady jezior. System wód...... więcej informacji
Zanieczyszczanie i ochrona powietrza

Zanieczyszczanie i ochrona powietrza

367.77 PLN
ZANIECZYSZCZANIE I OCHRONA POWIETRZA ZESTAW FOLIOGRAMÓW Źródła zanieczyszczeń atmosfery. Kumulowanie skażeń. Krążenie węgla w przyrodzie....... więcej informacji

Nasze produkty

Koszyk