Wyszukiwarka:
Nasze produkty
Logowanie
Ciekawe linki
Statystki
Obecnie odwiedza nas 8 Klientów
statystyka
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (Google).
Kwasomierz glebowy

Wzrost roślin uprawnych zależy od bardzo wielu czynników, których źródłem m.in. jest gleba. Jednym ze wspomnianych czynników, który najczęściej w warunkach gleb polskich ogranicza wzrost roślin, jest niewłaściwe pH. Czynnik ten nie wpływa bezpośrednio na rośliny , lecz silnie kształtuje dostępność ale i również toksyczność na rośliny wszystkich składników pokarmowych. 

Przyjęto określać przedziały kwasowości gleb następująco: 

- gleby silnie kwaśne do 4,5 pH 

- gleby kwaśne 4,6 - 5,5 pH 

- gleby lekko kwaśne 5,6 

- 6,5 pH - gleby obojętne 6,6 

- 7,2 pH - gleby zasadowe od 7,2 pH 

Od kwasowości zależy również rozwój drobno ustrojów pełniących wielorakie i ważne funkcje w glebie, ożywiając ją biologicznie. Celem uzupełnienia pokazanych zależności należy pamiętać o różnych właściwościach i dostępności form azotu, w szczególności azotanowej i amonowej, dostarczanych wraz z nawozami mineralnymi. Forma azotanowa jest formą łatwiej dostępną przy niższym pH na glebach kwaśniejszych niż forma amonowa. Jednak forma azotanowa szybko ulega wymyciu do wód gruntowych poza zasięg strefy korzeniowej, a więc może zatruwać środowisko. Forma amonowa daje lepsze efekty plonotwórcze na glebach obojętnych. Forma amidowa azotu zawarta w moczniku nawozowym po dostaniu się do gleby, ulega bardzo silnemu wymywaniu, w szczególności przy temperaturze gleby poniżej 8°C. Z tych względów, uniwersalnymi formami nawozów azotowych, najmniej niekorzystnie oddziaływującymi na środowisko i najlepiej przyswajalnymi przez rośliny są nawozy dostarczane przez Kompleks Nawozowy ANWIL SA o nazwach: saletra amonowa (również z Mg), Canwil - saletrzak pH szczególnie silnie wpływa na kształtowanie się dostępności mikroelementów dla roślin. Oddziaływania te powodują, że zaledwie kilka procent mikroelementów, z całkowitej ilości zawartych w glebie, jest dostępne dla roślin. W skład tych zazwyczaj 95-99 % całkowitej ilości mikroelementów niedostępnych dla roślin, bardzo szybko wchodzą także mikroelementy dostarczane w większości nawozów dostępnych na naszym rynku. Takich problemów nie ma z wszystkimi nawozami wieloskładnikowymi i mikroelementowymi oferowanymi przez firmę Pro-Lab z Włocławka. Dzięki unikalnej technologii ich wytwarzania dostępność znajdujących się w nich mikroelementów nie zależy od pH. Są one w 100% dostępne dla roślin. Bezpośredni wpływ pH na rozwój roślin powoduje, że rozwijają się one najlepiej się w określonych przedziałach pH. Ich granice dla większości roślin, znajdują się pomiędzy pH 5,6 - 7,8. 

Optymalne pH gleby gwarantuje pełny efekt nawożenia azotowo-potasowo-fosforowego oraz mikroelementowego. Znaczenie pomiarów pH, zwłaszcza przy zamiarze wapnowania gleb, jest oczywiste. W istocie pH jest cechą rozpoznawczą o wyjątkowej wartości i dlatego jego pomiar jest jedną z najczęściej stosowanych analiz gleb.


  • Model: PHU01539.00PLN
Dodaj do koszyka: